Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Maj 2016.

Током МАЈА месеца узорковано је 80 узорка воде за пиће у нашој Општини од којих 48 у граду Кикинди и 32 у селима Општине. Основна анализа извршена је у свим узорцима.
Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да 100% узетих узорака не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака, повећане боје у свим узорцима из града, а у 14.58% узорака била је повећана електропроводљивост. У селима су оксидабилност и боја били повећани у свим узорцима, концентрација амонијака је била повећана у 90,62% узорака. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 24.14 мг/л, а у селима 21.81 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2.22 мг/л, а у селима 1.31 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 33.75ºЦоПт скале, а у селима 26.25 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи за град 14,58% неисправних узорака, што је виши проценат неисправности у односу на претходни месец (6,25%), односно 31.25% неисправних узорака за села, што је такође вишеструко виши проценат неисправности у односу на претходни месец за села (5,71%). Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су: 14.58% узорака је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (АМБ), (структура: 100% АМБ), што је задовољавајућа структура неисправности. Разлози микробиолошке неисправности у селима је: 25,0% узорака у селима је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија, 3,12% Сулфиторедукујуће клостридије И 3,12% Е цоли (структура: 80% АМБ, 10% Сулфиторедукујуће клостридије, 10% Е цоли), што није задовољавајућа структуру неисправности.
СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је број неисправних узорака у граду и у селима са аспекта препорука СЗО незадовољавајући.
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике