Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Март 2016.

Током МАРТА месеца узорковано је 118 узорка воде за пиће у нашој Општини од којих 68 у граду Кикинди и 50 у селима Општине. Основна анализа извршена је у свим узорцима.
Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да 100% узетих узорака не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака, повећане боје у свим узорцима из града, а у 8.82% узорака била је повећана електропроводљивост и мутноћа у 1.47% узорака. У селима су оксидабилност и боја били повећани у свим узорцима, концентрација амонијака је била повећана у 96,0% узорака, а резидуални хлор у 2,0% узорака. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 23.71 мг/л, а у селима 21.92 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2.47 мг/л, а у селима 1.42 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 33.68 ºЦоПт скале, а у селима 28.7 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи за град 26,47% неисправних узорака, што је виши проценат неисправности у односу на претходни месец (22.91%), односно 26.0% неисправних узорака за села, што је сличан проценат неисправности у односу на претходни месец за села (25,0%). Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су: 22.05% узорака је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (АМБ), 4.41% због присуства присуства Псеудомонас аеругиноса (структура: 83,3% АМБ, 16.7% Псеудомонас аеругиноса), што није задовољавајућа структура неисправности. Разлози микробиолошке неисправности у селима је: 26,0% узорака у селима је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија, (структура: 100% АМБ), што је задовољавајућа структуру неисправности.
СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је број неисправних узорака повећан у граду и у селима са аспекта препорука СЗО.
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике