Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Април 2015.

Током АПРИЛА месеца узорковано је 105 узорка воде за пиће у нашој Општини од којих 69 у граду Кикинди и 36 у селима Општине. Основни преглед (хемијска и микробиолошка анализа) извршен је у 69 узорака воде из градских и у 32 узорака из сеоских водовода, док је у 4 узорака из села извршена само микробиолошка анализа.
Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да 100% узетих узорака не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака, повећане боје у свим узорцима из града, односно оксидабилност је повећана у 100% узорака из села, боја у 100% узорака из села, а амонијак је повећан у 75% узорака из села, док је у граду у 11.59% повећана електропроводљивост, а повећана концентрација резидуалног хлора била у 13.4% узорака из града и у 12.5% узорака из села. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 23.65 мг/л, а у селима 21.4 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2.11 мг/л, а у селима 1.25 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 33.99 ºЦоПт скале, а у селима 28.28 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи за град 18.84% неисправних узорака, што је виши проценат неисправности у односу на претходни месец (11.9%), односно 47.22% неисправних узорака за села, што је значајно виши проценат неисправности у односу на претходни месец за села (22.22%). Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су: 17.39% узорака је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (АМБ), 4.76% и 1.44% због присуства Стрептоцоццус фаецалис (структура: 92.3% АМБ, 7.7% Стрептоцоццус фаецалис), што је незадовољавајући проценат неисправности, са скоро задовољавајућом структуром неисправности. Разлози микробиолошке неисправности у селима су: 44.44% узорака у селима је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија, и 2.77% због повећаног броја нетермотолерантних колиформних бактерија (структура: 94.1% АМБ, 5.9% нетермотолерантне колиформне бактерије), што представља незадовољавајући проценат неисправности, али повољну структуру неисправности.
СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је број неисправних узорака незадовољавајући у граду и селима са аспекта препорука СЗО.

 

 

Прегледајте све текстове из рубрике