Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Март 2015.

Током МАРТА месеца узорковано је 138 узорка воде за пиће у нашој Општини од којих 84 у граду Кикинди и 54 у селима Општине. Основни преглед (хемијска и микробиолошка анализа) извршен је у 84 узорака воде из градских и у 50 узорака из сеоских водовода, док је у 4 узорака из села извршена само микробиолошка анализа.
Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да 100% узетих узорака не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака, повећане боје у свим узорцима из града, односно оксидабилност је повећана у 100% узорака из села, боја у 87% узорака из села, а амонијак је повећан у 88% узорака из села, док је у граду у 4.7% повећана електропроводљивост, а повећана концентрација резидуалног хлора била у 11.7% узорака из града, док је у 3.33% у узорака из села, била повећана концентрација гвожђа и мутноћа. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 23.96 мг/л, а у селима 21.94 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2.14 мг/л, а у селима 1.26 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 34.4 ºЦоПт скале, а у селима 25.6 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи за град 11.9% неисправних узорака, што је нижи проценат неисправности у односу на претходни месец (18.75%), односно 22.22% неисправних узорака за села, што језначајно нижи проценат неисправности у односу на претходни месец за села (41.66%). Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су:5.95% узорака је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (АМБ), 4.76% због присуства Псеудомонас аеругиноса и 1.19% због присуства Стрептоцоццус фаецалис (структура: 50% АМБ, 40% Псеудомонас аеругиноса, 10% Стрептоцоццус фаецалис), што је незадовољавајући проценат неисправности, са незадовољавајућом структуром неисправности. Разлози микробиолошке неисправности у селима су: 22.22% узорака у селима је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија(структура: 100% АМБ), што представља незадовољавајући проценат неисправности, али повољну структуру неисправности.
СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је број неисправних узорака незадовољавајући у граду и селима са аспекта препорука СЗО.
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике