Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Јул 2011.

Предмет: Анализа хигијенске исправности воде за пиће за ЈУЛ месец 2011 године у Општини Кикинда.


Током ЈУЛА месеца узорковано је 150 узорка воде за пиће у нашој Општини од којих је 88 у граду Кикинди и 62 у селима Општине. Основни преглед (хемијска и микробиолошка анализа) извршен је у 66 узорака воде из градских и у 18 узорака из сеоских водовода, док у 22 узорака из града извршена само микробиолошка анализа, као и у 42 узорка са села.

Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да 100% узетих узорака не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака и повећане боје.

Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи за град 25.00% неисправних узорака, што је нешто виши проценат неисправности у односу на претходни месец (21.59%), односно 22.58% неисправних узорака за села, што је нешто нижи проценат неисправности у односу на претходни месец за села (27.41%). Структура микробиолошке неисправности у граду Кикинда је таква да аеробне мезофилне бактерије чине 100% неисправности, што је задовољавајућа структура неисправности. Структура микробиолошке неисправности у селима је таква да 85.7% неисправних узорака чине аеробне мезофилне бактерије, а 14.28% термотолерантне колиформне бактерије, што није сасвим повољна структура неисправности.

СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је број неисправних узорака у селима задовољавајући, а број неисправних узорака у граду општине Кикинда незадовољавајући, са аспекта препорука СЗО.

Преузмите табеларни приказ

 

Прегледајте све текстове из рубрике