Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Октобар 2016.

Током ОКТОБРА месеца узорковано је 80 узорка воде за пиће у нашој Општини од којих 48 у граду Кикинди и 32 у селима Општине. Основна анализа извршена у 76 узорака, док је у 4 узорака (изворишта из града) вршена периодична анализа где се поред стандардних параметара врши и анализа резидуа дезинфекционих средства- укупних трихалометана (ТХМ), као и појединачних (хлороформ, дихлорбромметан, дибромхлорметан и бромоформ), арсен, бор.
Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да 100% узетих узорака не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака, повећане боје у свим узорцима из града, а у 14.58% узорака била је повећана електропроводљивост, док је повећана концентрација арсена била у 2 од 4 анализирана узорка, а концентрација се кретала од 10,6 µг/л до 21,0 µг/л (МДК 10 µг/л) док је концентрација натријума била повећана у сва 4 узорка и кретала од 186,6-255,1 мг/л (МДК 150 мг/л) и концентрација бор је такође била повећана у сва 4 анализирана узорка и кретала се 0,68-1,13 мг/л (МДК 0,3 мг/л). Укупни трихалометани (ТХМ), као и појединачни (хлороформ, дихлорбромметан, дибромхлорметан и бромоформ) су били у дозвољеним границама. У селима су оксидабилност, боја, и повећана концентрација амонијака били присустни у 100% узорака а повећана концентрација гвожђа у 6,25%. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 33.44 мг/л, а у селима 27.94 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2.3 мг/л, а у селима 1.48 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 25.2ºЦоПт скале, а у селима 22.33 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи за град 18,75% неисправних узорака, што је виши проценат неисправности у односу на претходни месец (6,25%), односно 6,25% неисправних узорака за села, што је нижи проценат неисправности у односу на претходни месец за села (10.0%). Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су: 16.66% узорака је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (АМБ), 2.08% због Стрептоцоццус фаецалис-а (структура: 88,8% АМБ и 11,12% Стрептоцоццус фаецалис), што није задовољавајућа структура неисправности. Разлози микробиолошке неисправности у селима је: 3,12% узорака у селима је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија, 3,12%, због Стрептоцоццус фаецалис (структура: 50% АМБ, 50% Стрептоцоццус фаецалис), што је незадовољавајућа структура неисправности.
СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је број неисправних узорака у граду скоро прихватљив, док је у селима незадовољавајући, са аспекта препорука СЗО.
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике