Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Новембар 2016.

Током НОВЕМБРА месеца узорковано је 116 узорка воде за пиће у нашој Општини од којих 68 у граду Кикинди и 48 у селима Општине. Основна анализа извршена у 104 узорака, док је у 12 узорака (изворишта из села) вршена и анализа резидуа дезинфекционих средства- укупних трихалометана (ТХМ), као и појединачних (хлороформ, дихлорбромметан, дибромхлорметан и бромоформ) и хлорита.
Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да 100% узетих узорака не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака, повећане боје у свим узорцима из града, а у 14.7% узорака била је повећана електропроводљивост. У селима је оксидабилност била повећана у 100% узорака, концентрација амонијака у 81.25%, боја у 77,08%, гвожђе у 4,16%, а мутноћа у 2,08% узорака. Укупни трихалометани (ТХМ), као и појединачни (хлороформ, дихлорбромметан, дибромхлорметан и бромоформ) и хлорита су били у дозвољеним границама. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 24.64 мг/л, а у селима 22.08 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2.3 мг/л, а у селима 1.2 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 32.5ºЦоПт скале, а у селима 24.06 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи за град 5,88% неисправних узорака, што је сличан проценат неисправности у односу на претходни месец (6,25%), односно 10.41% неисправних узорака за села, што је такође сличан проценат неисправности у односу на претходни месец за села (10.0%). Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су: 4.41% узорака је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (АМБ), 1.47% због Псеудомонас аеругиноса (структура: 75% АМБ, 25% Псеудомонас аеругиноса), што није задовољавајућа структура неисправности. Разлози микробиолошке неисправности у селима је: 4,16% узорака у селима је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија, а 6,25% због присуства Стрептоцоццус фаецалис-а, (структура: 40% АМБ, 60% Стрептоцоццус фаецалис), што није задовољавајућа структура неисправности.
СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је број неисправних узорака у граду скоро прихватљив, док је у селима незадовољавајући, са аспекта препорука СЗО.
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике