Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Јануар 2017.

Током ЈАНУАРА месеца узорковано је 118 узорка воде за пиће у нашој Општини од којих 68 у граду Кикинди и 50 у селима Општине.
Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да 100% узетих узорака не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака, повећане боје у свим узорцима из града, у 8.82% узорака била је повећана електропроводљивост, у 2.94% узорака било је повећано гвожђе, а у 4.41% узорака повећана је мутноћа. У селима је оксидабилност била повећана у 100% узорака, концентрација амонијака у 86.0%, боја у 74,0%. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 25.58 мг/л, а у селима 22.02 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2.24 мг/л, а у селима 1.28 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 31.47ºЦоПт скале, а у селима 22.7 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи за град 1.47% неисправних узорака, што је нижи проценат неисправности у односу на претходни месец (8,33%), односно 12.0% неисправних узорака за села, што је такође нешто нижи проценат неисправности у односу на претходни месец за села (15.62%). Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су: 1.47% узорака (1 узорак) је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (АМБ) (структура: 100% АМБ), што је задовољавајућа структура неисправности. Разлози микробиолошке неисправности у селима је: 6,0% узорака у селима је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија, 4.0% због повећаног броја нетермотолерантних колиформних бактерија-НТКБ и 2% због сулфиторедукујућих клостридија-СК (структура: 50% АМБ, 33.3% НТКБ, 16.6% СК), што није задовољавајућа структура неисправности.
СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је број неисправних узорака у граду у оквиру препорука-задовољавајући, док је у селима незадовољавајући, са аспекта препорука СЗО.

 

Прегледајте све текстове из рубрике