Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Фебруар 2017.

Током ФЕБРУАРА месеца узорковано је 78 узорка воде за пиће у нашој Општини од којих 48 у граду Кикинди и 30 у селима Општине.
Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да 100% узетих узорака не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака, повећане боје у свим узорцима из града, а у 8.33% узорака била је повећана електропроводљивост. У селима је оксидабилност била повећана у 100% узорака, концентрација амонијака у 86.6%, боја у 93,3%, у 10,0% узорака било је повећано гвожђе,. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 24.89 мг/л, а у селима 22.36 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2.33 мг/л, а у селима 1.32 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 30.31ºЦоПт скале, а у селима 27.83 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 22,91% за град неисправних узорака, што је значајно виши проценат неисправности у односу на претходни месец (1.47%), односно 13.3% неисправних узорака за села, што је сличан проценат неисправности у односу на претходни месец за села (12.0%). Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су: 22,91% узорака је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (АМБ) (структура: 100% АМБ), што је задовољавајућа структура неисправности. Разлози микробиолошке неисправности у селима је: 6,65% узорака у селима је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија, 6.65% због сулфиторедукујућих клостридија-СК (структура: 50% АМБ, 50% СК), што није задовољавајућа структура неисправности.
СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је број неисправних узорака у граду и у селима незадовољавајући, са аспекта препорука СЗО.
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике