Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Јун 2017.

Током ЈУНА месеца узорковано је 78 узорка воде за пиће у нашој Општини од којих 48 у граду Кикинди и 30 у селима Општине.
Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да 100% узетих узорака не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака, повећане боје у свим узорцима из града, а у 16.66% узорака била је повећана електропроводљивост. У селима је оксидабилност била повећана у 100% узорака, концентрација амонијака у 70.0%, боја у 73,33%, у 10,0% узорака било је повећано гвожђе. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 24.96 мг/л, а у селима 23.73 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2.32 мг/л, а у селима 1.23 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 25.94ºЦоПт скале, а у селима 15.67 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 25% за град неисправних узорака, што је нешто виши проценат неисправности у односу на претходни месец (17,64%), односно 13,33 неисправних узорака за села, што је нешто виши проценат неисправности у односу на претходни месец за села (8.0%). Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су: 18,75% узорака је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (АМБ), а 6,25% због присуства Стрептоцоццус фаецалис (СФ) (структура: 75% АМБ, 25% СФ), што није задовољавајућа структура неисправности. Разлози микробиолошке неисправности у селима је: 3,33 узорака у селима је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија и 10% због присуства Стрептоцоццус фаецалис (СФ) (структура: 25% АМБ, 75% СФ), што није задовољавајућа структура неисправности.
СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је број неисправних узорака у граду и у селима незадовољавајући, са аспекта препорука СЗО.
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике