Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Мај 2017.

Током МАЈА месеца узорковано је 118 узорка воде за пиће у нашој Општини од којих 68 у граду Кикинди и 50 у селима Општине.
Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да 100% узетих узорака не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака, повећане боје у свим узорцима из града, а у 7.35% узорака била је повећана електропроводљивост. У селима је оксидабилност била повећана у 100% узорака, концентрација амонијака у 80.0%, боја у 68,0%, у 2,0% узорака било је повећано гвожђе и мутноћа. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 25.14 мг/л, а у селима 21.74 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2.32 мг/л, а у селима 1.28 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 23.6ºЦоПт скале, а у селима 17.6 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 17,64% за град неисправних узорака, што је сличан проценат неисправности у односу на претходни месец (18,75%), односно 8,0% неисправних узорака за села, што је нешто нижи проценат неисправности у односу на претходни месец за села (9.37%). Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су: 16,17% узорака је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (АМБ), а 1,47% због присуства Стрептоцоццус фаецалис (СФ) (структура: 91,6% АМБ, 8,33 СФ), што је задовољавајућа структура неисправности. Разлози микробиолошке неисправности у селима је: 4,0% узорака у селима је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија и 4% због присуства Стрептоцоццус фаецалис (СФ) (структура: 50% АМБ, 50% СФ), што није задовољавајућа структура неисправности.
СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је број неисправних узорака у граду и у селима незадовољавајући, са аспекта препорука СЗО.
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике