Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Октобар 2017.

Током ОКТОБРА месеца узорковано је 78 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 48 у граду Кикинди и 30 у селима Општине.
Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да 100% узетих узорака не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака, повећане боје у свим узорцима из града, а у 6.25% узорака била је повећана електропроводљивост. У селима је оксидабилност била повећана у 90% узорака, концентрација амонијака у 76.6%, боја у 73,33%, у 3,33% узорака било је повећано гвожђе и у 3,33% узорака била је повећана мутноћа. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 23.01 мг/л, а у селима 20.53 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2.07 мг/л, а у селима 1.27 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 23.85ºЦоПт скале, а у селима 21.5 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 20,83% за град неисправних узорака, што је нешто виши проценат неисправности у односу на претходни месец (18,75%), односно 3,33% је неисправних узорака за села, што је значајно нижи проценат неисправности у односу на претходни месец за села (18.18%). Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су: 18,75% узорака је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (АМБ) и 2,08% због присуства Псеудомонас аеругиноса. (ПА) (структура: 90% АМБ, и 10% ПА), што је скоро задовољавајућа структура неисправности. Разлози микробиолошке неисправности у селима су: 3,33% узорака у селима је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (структура: 100% АМБ), што је задовољавајућа структура неисправности.
СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је број неисправних узорака у граду и у селима незадовољавајући, са аспекта препорука СЗО.
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике