Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Новембар 2017.

Током НОВЕМБРА месеца узорковано је 116 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 68 у граду Кикинди и 48 у селима Општине.
Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да 100% узетих узорака не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака, повећане боје у свим узорцима из града, а у 5.88% узорака била је повећана електропроводљивост и гвожђе, а мутноћа у 7,35% узорка. У селима је оксидабилност и боја била повећана у 100% узорака, концентрација амонијака у 79.16%, а у 10,41% узорака било је повећано гвожђе. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 24.48 мг/л, а у селима 20.37 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2.4 мг/л, а у селима 1.24 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 33.97ºЦоПт скале, а у селима 30.63 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 17,64% за град неисправних узорака, што је нешто нижи проценат неисправности у односу на претходни месец (20,83%), односно 10,41% је неисправних узорака за села, што је виши проценат неисправности у односу на претходни месец за села (3,33%). Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су: 8,82% узорака је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (АМБ) и 4,41% због присуства Стрептоцоццус фаецалис (СФ), 2,94% због присуства Псеудомонас аеругиноса. (ПА) и 1,47% због присуства сулфиторедукујућих клостридија (СК) (структура: 50% АМБ, 25% СФ, 16,6% Паи 8,33% СК), што није задовољавајућа структура неисправности. Разлози микробиолошке неисправности у селима су: 8,33% узорака у селима је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија АМБ и 2,08% Е цоли (структура: 80% АМБ и 20% Е.цоли), што није задовољавајућа структура неисправности.
СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је број неисправних узорака у граду и у селима незадовољавајући, са аспекта препорука СЗО.
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике