Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Децембар 2017.

Током ДЕЦЕМБРА месеца узорковано је 79 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 49 у граду Кикинди и 30 у селима Општине.
Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да 100% узетих узорака не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака, повећане боје у свим узорцима из града, у 12.24% узорака била је повећана електропроводљивост, а мутноћа у 2,08% узорка. У узорку у којем је вршена анализа В обима утврђена је повећана концентрација натријума и ортофосфата. У селима је оксидабилност била повећана у свим узорцима или у 100%, боја је била повећана у 76,6% узорака, концентрација амонијака у 80%, а у 6,66% узорака било је повећано гвожђе. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 23.35 мг/л, а у селима 21.27 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2.54 мг/л, а у селима 1.25 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 30.31ºЦоПт скале, а у селима 23.33 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 12,24% за град неисправних узорака, што је нижи проценат неисправности у односу на претходни месец (17,64%), односно 6,66% је неисправних узорака за села, што је нижи проценат неисправности у односу на претходни месец за села (10,41%). Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су: 10,2% узорака је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (АМБ) а 2,04% због присуства Псеудомонас аеругиноса. (структура: 83,33% АМБ, 16,6% ПА), што није задовољавајућа структура неисправности. Разлози микробиолошке неисправности у селима су: 6,66% узорака у селима је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија АМБ (структура: 1000% АМБ), што је задовољавајућа структура неисправности.
СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је број неисправних узорака у граду незадовољавајући, а у селима скоро задовољавајући са аспекта препорука СЗО.
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике