Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Фебруар 2018.

Током ФЕБРУАРА месеца узорковано је 76 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 46 у граду Кикинди и 30 у селима Општине.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 8,69% неисправних узорака за град, што је сличан проценат неисправности у односу на претходни месец (8,82%), односно 3,33% је неисправних узорака за села, што је нижи проценат неисправности у односу на претходни месец за села (6,25%). Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су: 8,69% узорака је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (АМБ). (структура: 100% АМБ), што је скоро задовољавајући проценат неисправности, и задовољавајућа структура неисправности. Разлози микробиолошке неисправности у селима су: 3,33% узорака у селима је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (АМБ) (структура: 100% АМБ), што је задовољавајући проценат неисправности, и задовољавајућа структура неисправности.
Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да сви узети узорци не одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака, повећане боје у свим узорцима из града, а у 15.21% узорака била је повећана електропроводљивост. У анализи В обима на 2 изворишта, поред помененутих неисправности повећана је била концентрација арсена, бора, натријума и ортофосфата. У селима је оксидабилност и боја била повећана у свим узорцима, а концентрација амонијака у 90.0%, а у 10,0% узорака било је повећано гвожђе. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 24.11 мг/л, а у селима 22.59 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2.3 мг/л, а у селима 1.29 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 33.48ºЦоПт скале, а у селима 28.0 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике