Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Март 2018.

Током МАРТА месеца узорковано је 75 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 45 у граду Кикинди и 30 у селима Општине.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 17,77% неисправних узорака за град, што је виши проценат неисправности у односу на претходни месец (8,69%), односно 26,66% је неисправних узорака за села, што је знатно виши проценат неисправности у односу на претходни месец за села (3,33%). Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су: 15,55% узорака је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (АМБ), а 2,22% је неисправно због присуства Стрептоцоццус фаецалис. (структура: 87,5% АМБ, 12,5% Стрептоцоццус фаецалис), што није задовољавајући проценат неисправности, и није задовољавајућа структура неисправности. Разлози микробиолошке неисправности у селима су: 10,0% узорака у селима је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (АМБ), а 16,66% због присуства Стрептоцоццус фаецалис (структура: 37,5% АМБ, 62,5% Стрептоцоццус фаецалис), што није задовољавајући проценат неисправности, и није задовољавајућа структура неисправности.
Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да сви узети узорци не одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака, повећане боје у свим узорцима из града, у 13.33% узорака била је повећана електропроводљивост, а у 2,22% узорака била је повећана мутноћа. У селима је оксидабилност била повећана у свим узорцима, боја у 96,66%, концентрација амонијака у 83.33%, а у 10,0% узорака било је повећано гвожђе. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 24.57 мг/л, а у селима 22.39 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2.38 мг/л, а у селима 1.27 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 33.78ºЦоПт скале, а у селима 26.17 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике