Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Април 2018.

Током АПРИЛА месеца узорковано је 80 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 45 у граду Кикинди и 35 у селима Општине.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 2,22% неисправних узорака за град (1 узорак), што је вишеструко нижи проценат неисправности у односу на претходни месец (17,77%), односно 11,42% је неисправних узорака за села, што је такође вишеструко нижи проценат неисправности у односу на претходни месец за села (26,66%). Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су: 2,22% узорака је неисправно због присуства Псеудомонас аеругиноса (ПА). (структура: 100% ПА), што је задовољавајући проценат неисправности. Разлози микробиолошке неисправности у селима су: 5,71% узорака у селима је неисправно због присуства Е.цоли (ЕЦ), 2,85% због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (АМБ), а 2,85% због присуства Стрептоцоццус фаецалис (СФ) (структура: 50% ЕЦ, 25% АМБ, 25% СФ), што је скоро задовољавајући проценат неисправности, али није задовољавајућа структура неисправности.
Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да сви узети узорци не одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака, повећане боје у свим узорцима из града, у 13.33% узорака била је повећана електропроводљивост. У селима су оксидабилност и боја били повећани у свим узорцима, концентрација амонијака у 88.57%, а у 17,14% узорака било је повећано гвожђе. Током месеца је узорковано додатних 5 узорака воде за пиће из бунара у Мокрину, Накову, Б.В.Селу, Н.Козарцима и Р.Селу у којима је вршена анализа по типу В обим. У оквиру те анализе утврђена је повећана концентрација натријума од 191,6 мг/л у Б.В.Селу до 222,9 мг/л у Р.Селу (МДК је 150 мг/л), бора од 0,55 мг/л у Накову до 0,75 мг/л у Р.Селу (МДК 0,3 мг/л), ортофосфата од 0,75 мг/л у Н.Козарцима до 0,78 мг/л у Б.В.Селу (МДК 0,15 мг/л), а у узорку из Мокрина повећана је концентрација ортофосфата-0,78 мг/л и арсена 0,028 мг/л (МДК 0,01 мг/л). Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 24.6 мг/л, а у селима 23.47 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2.17 мг/л, а у селима 1.26 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 34.89ºЦоПт скале, а у селима 31.57 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике