Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Септембар 2011.

Предмет: Анализа хигијенске исправности воде за пиће за септембар месец 2011 године у Општини Кикинда.

Током септембра месеца узорковано је 188 узорка воде за пиће у нашој Општини од којих је 108 у граду Кикинди и 80 у селима Општине. Основни преглед (хемијска и микробиолошка анализа) извршен је у 66 узорака воде из градских и у 18 узорака из сеоских водовода, док у 72 узорака из града извршена само микробиолошка анализа, као и у 62 узорка са села.
Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да 100% узетих узорака не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака и повећане боје.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи за град 13.88% неисправних узорака, што је знатно нижи проценат неисправности у односу на претходни месец (30.00%), односно 26.25 % неисправних узорака за села, што је такође нижи проценат неисправности у односу на претходни месец за села (32.50%). Структура микробиолошке неисправности у граду Кикинда је таква да аеробне мезофилне бактерије чине 93.33% неисправности, а 6.66% псеудомонас аеругиноса, што је релативно задовољавајућа структура неисправности. Структура микробиолошке неисправности у селима је таква да 95.24% неисправних узорака чине аеробне мезофилне бактерије, 4.76% сулфиторедукујуће клостридије, што је повољна структура неисправности.
СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је број неисправних узорака у селима задовољавајући, а број неисправних узорака у граду општине Кикинда незадовољавајући, са аспекта препорука СЗО.

Преузмите табеларни приказ

 

Прегледајте све текстове из рубрике