Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Мај 2018.

Током МАЈА месеца узорковано је 115 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 67 у граду Кикинди и 48 у селима Општине.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 19,4% неисправних узорака за град, што је вишеструко виши проценат неисправности у односу на претходни месец (2,22%), односно 4,16% је неисправних узорака за села, што је вишеструко нижи проценат неисправности у односу на претходни месец за села (11,42%). Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су: 11,94% због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија АМБ, а 7,46% узорака је неисправно због присуства Псеудомонас аеругиноса (ПА). (структура: 61,53% АМБ, 38,46% ПА), што није задовољавајући проценат неисправности и није задовољавајућа структура неисправности. Разлози микробиолошке неисправности у селима су: 4,16% узорака у селима је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (АМБ) (структура: 100% АМБ), што је задовољавајући проценат неисправности и задовољавајућа структура неисправности.
Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да сви узети узорци не одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака, повећане боје у свим узорцима из града, у 8.95% узорака била је повећана електропроводљивост, а у 1,49% узорака повећана је била концентрација резидуалног хлора. У селима су оксидабилност и боја били повећани у свим узорцима, концентрација амонијака у 85.41%, а у 2,08% узорака било је повећано гвожђе. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 24.22 мг/л, а у селима 22.93 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2.1 мг/л, а у селима 1.2 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 29.78ºЦоПт скале, а у селима 20.94 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике