Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Јун 2018.

Током ЈУНА месеца узорковано је 75 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 45 у граду Кикинди и 30 у селима Општине.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 17,77% неисправних узорака за град, што је сличан проценат неисправности у односу на претходни месец (19,4%), односно 6,66% је неисправних узорака за села, што је сличан проценат неисправности у односу на претходни месец за села (4,16%). Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су: 6,66% због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија АМБ, а 11,11% узорака је неисправно због присуства Псеудомонас аеругиноса (ПА). (структура: 37,5% АМБ, 62,5% ПА), што није задовољавајући проценат неисправности и није задовољавајућа структура неисправности. Разлози микробиолошке неисправности у селима су: 2,08% узорака у селима је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија и 2,08% због присуства Стрептоцоццус фаецалис (АМБ) (структура: 50% АМБ, 50% Стрептоцоццус фаецалис), што је скоро задовољавајући проценат неисправности и незадовољавајућа структура неисправности.
Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да сви узети узорци не одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака, повећане боје у свим узорцима из града, у 13.13% узорака била је повећана електропроводљивост. У селима су оксидабилност и боја били повећани у свим узорцима, концентрација амонијака у 90%. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 24.71 мг/л, а у селима 22.64 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2.16 мг/л, а у селима 1.27 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 34.89ºЦоПт скале, а у селима 28.67 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике