Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Јул 2018.

Током ЈУЛА месеца узорковано је 77 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 46 у граду Кикинди и 31 у селима Општине. Основна анализа извршена у 30 узорака, док је у 47 узорака вршена периодична анализа.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 15,21% неисправних узорака за град, што је сличан проценат неисправности у односу на претходни месец (17,77%), односно 12,9% је неисправних узорака за села, што је виши проценат неисправности у односу на претходни месец за села (6,66%). Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су: 4,34% због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија АМБ, а 10,86% узорака је неисправно због присуства Псеудомонас аеругиноса (ПА). (структура: 28,57% АМБ, 71,42% ПА), што није задовољавајући проценат неисправности и није задовољавајућа структура неисправности. Разлози микробиолошке неисправности у селима су: 6,45% због присуства Стрептоцоццус фаецалис (СФ), 3,22% због Е.цоли (ЕЦ) и 3,22% због термотолерантних колиформних бактерија (ТКБ) (структура: 50% СФ, 25% ЕЦ и 25% ТКБ), што није задовољавајући проценат неисправности и незадовољавајућа структура неисправности.
Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да 100% узетих узорака не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака, повећане боје у свим узорцима из града, 17.39% узорака била је повећана електропроводљивост. У селима је оксидабилност и боја повећана у 100%, концентрација амонијака у 80,64%, док је концентрација резидуалног хлора била повећана у 6,45% узорака. У оквиру периодичних анализа (16 у граду) утврђена је повећана концентрација Бора (МДК 0.3 мг/л) у свим узорцима-16 узорака и кретала се од 0.53-1.38 мг/л. Повећана концентрација арсена утврђена је у 14 од 16 узорака и кретала се од 0.0010-0.020 мг/л (МДК 0.01 мг/л). У свим узорцима из града је (16) је била повећана и концентрација натријума и кретала се од 172.92-304.32 мг/л (МДК 150 мг/л). Концентрације укупних трихалометана, као и појединачних (хлороформ, дихлорбромметан, дибромхлорметан и бромоформ) и хлорита су имале вредности испод границе детекције (МДК 100 µг/л,). Индекс угљоводоника, као и угљоводоници Ц6-Ц10 и угљоводоници Ц10-Ц28 у граду су били испод границе детекције. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 25.5 мг/л, а у селима 22.56 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2.27 мг/л, а у селима 1.29 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 35.43 ºЦоПт скале, а у селима 29.35 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале). У оквиру периодичних анализа (31 у селима) утврђена је повећана концентрација Бора (МДК 0.3 мг/л) у 30 од 31 узорака кретала се од 0.31-1.06 мг/л-при чему је најнижа концентрација бора утврђена у Мокрину, а највиша у Винцаиду и Б.Тополи. Повећана концентрација арсена у селима утврђена је у 19 од 31 узорака и кретала се од 0.0036-0.071 мг/л (МДК 0.01 мг/л). У селима: Наково, Б.В.Село, Н.Козарци и Р.Село концентрација арсена је у дозвољеним границама, док је осталим селима повећана: Винцаид (0.055-0.071 мг/л), Башаид (0.018-0.020 мг/л), Б.Топола (0.0110-0.0113 мг/л), Иђош (0.031-0.033 мг/л), Сајан (0.058-0.062 мг/л), Мокрин (0.027-0.031 мг/л). Концентрација натријума у селима била је повећана у 24 од 31 узорака из изворишта кретала се од 119.82-235.44мг/л (МДК 150 мг/л), а концентрација је повећана у Р.Селу, Н.Козарцима, Б.В.Селу, Накову, Башаиду, Б.Тополи, Сајану и Винцаиду, док је у Иђошу, и Мокрину у дозвољеним границама. Концентрације укупних трихалометана (ТХМ), као и појединачних (хлороформ, дихлорбромметан, дибромхлорметан и бромоформ) су имале вредности испод границе детекције (МДК 100 µг/л). Концентрација хлорита (МДК 0,2 мг/л) је била повећана у 3 од 31 узорка и то у Руском Селу у сва три узорка и кретала се од 0,47-0,56 мг/л. Индекс угљоводоника, као и угљоводоници Ц6-Ц10 и угљоводоници Ц10-Ц28 у селима су били испод границе детекције.
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике