Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Октобар 2018.

Током ОКТОБРА месеца узорковано је 78 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 45 у граду Кикинди и 33 у селима Општине.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 2,22% неисправних узорака за град, што је значајно нижи проценат неисправности у односу на претходни месец (8,69%), односно 6,06% је неисправних узорака за села, што је знатно нижи проценат неисправности у односу на претходни месец за села (21,87%). Разлог микробиолошке неисправности у граду Кикинда је: 2,22% узорака је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија АМБ. (структура: 100,0% АМБ), што је задовољавајући проценат неисправности и задовољавајућа је структура неисправности. Разлози микробиолошке неисправности у селима су: 3,03% узорака у селима је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија, 3,03% због присуства Стрепоцоццус фаецалис-СФ (структура: 50,0% АМБ и 50,0% СФ) што је скоро задовољавајући проценат неисправности, али није задовољавајућа структура неисправности.
Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да сви узети узорци не одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећаног утрошка КМнО4 (индиректан параметар садржаја органских материја) и повећане концентрације амонијака и повећане боје, док је у 15,5% узорака била је повећана електропроводљивост. У селима је повећан утрошак КМнО4 и боја у 96,96% узорака, концентрација амонијака у 87,87 %, повећана концентрација гвожђа у 15,15% узорака и арсен и ортофосфати у 3,03%. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 25.38 мг/л, а у селима 23,1 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2.2 мг/л, а у селима 1.24 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 33.78ºЦоПт скале, а у селима 29.53 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике