Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Новембар 2018.

Током НОВЕМБРА месеца узорковано је 126 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 68 у граду Кикинди и 58 у селима Општине.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 17,64% неисправних узорака за град, што је значајно виши проценат неисправности у односу на претходни месец (2,22%), односно 13,79% је неисправних узорака за села, што је знатно виши проценат неисправности у односу на претходни месец за села (6,06%). Разлог микробиолошке неисправности у граду Кикинда је: 10,29% узорака је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија АМБ, а 7,35% због присуства Псеудомонас аеругиноса. (структура: 58,33% АМБ, 41,66%), што није задовољавајући проценат неисправности и није задовољавајућа је структура неисправности. Разлози микробиолошке неисправности у селима су: 6,89% узорака у селима је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија, 5,17% због присуства Стрепоцоццус фаецалис-СФ, а 1,72% због присуства термотолерантних колиформних бактерија-ТКБ (структура: 50,0% АМБ и 37,5% СФ, 12,5% ТКБ) што није задовољавајући проценат неисправности и није задовољавајућа структура неисправности.
Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да сви узети узорци не одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећаног утрошка КМнО4 (индиректан параметар садржаја органских материја) и повећане концентрације амонијака и повећане боје, док је у 7,35% узорака била је повећана електропроводљивост, а у 1,48% био је повећан резидуални хлор. У селима је повећан утрошак КМнО4 у свим узорцима, боја у 91,37% узорака, концентрација амонијака у 89,65 %, повећана концентрација гвожђа у 3,44% узорака, а у оквиру В (6 узорака) повећан је био арсен у свих 6, натријум у 3 од 6, ортофосфати у свих 6 узорака и бор у 4 од 6 узорка. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 25.5 мг/л, а у селима 22,87 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2.15 мг/л, а у селима 1.24 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 33.24ºЦоПт скале, а у селима 26,47 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике