Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Децембар 2018.

Током ДЕЦЕМБРА месеца узорковано је 76 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 46 у граду Кикинди и 30 у селима Општине.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 15,21% неисправних узорака за град, што је незнатно нижи проценат неисправности у односу на претходни месец (17,64%), односно 13,33% је неисправних узорака за села, што је сличан проценат неисправности у односу на претходни месец за села (13,79%). Разлог микробиолошке неисправности у граду Кикинда је: 15,21% узорака је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија АМБ. (структура: 100% АМБ), што није задовољавајући проценат неисправности али је задовољавајућа структура неисправности. Разлози микробиолошке неисправности у селима су: 10,0% узорака у селима је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија, 3,33% због присуства сулфиторедукујућих клостридија-СК (структура: 75,0% АМБ и 25% СК) што није задовољавајући проценат неисправности и није задовољавајућа структура неисправности.
Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да сви узети узорци не одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећаног утрошка КМнО4 (индиректан параметар садржаја органских материја) и повећане концентрације амонијака и повећане боје, док је у 19,56% узорака била је повећана електропроводљивост. У селима је повећан утрошак КМнО4 и боја у свим узорцима, концентрација амонијака у 90.0%. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 25.72 мг/л, а у селима 23,86 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2.2 мг/л, а у селима 1.29 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 32.83ºЦоПт скале, а у селима 26,5 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике