Grb Kikinde

Огласи - Актуелни

Огласи које расписује Градска управа...

Гараже 2016.

На основу члана 29. став 1. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“ бр.72/2011, 88/2013 и 105/2014) и Решења o отуђењу и давању у закуп гаража из јавне својине града Кикинде («Сл.лист града Кикинде», број 12/16 ) градоначелник града Кикинде, расписује

О Г Л А С
ЗА ОТУЂЕЊЕ И ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГАРАЖА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ

Преузмите комплетан текст огласа
 

Назад