Grb Kikinde

Огласи - Актуелни

Огласи које расписује Градска управа...

МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

 На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету града Кикинде за 2017.годину („Сл.гласник РС“, број 22/2016), а у вези са Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Кикинде и у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Кикинду број XI -320-42/2017 од 05.04.2017.године , градоначелник града Кикинде дана, 28.08.2017. године, расписује

Ј А В Н И П О З И В
ЗА УЧЕШЋА ГРАДА КИКИНДЕ У СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

Преузмите текст јавног позива

Назад