Grb Kikinde

Огласи - Актуелни

Огласи које расписује Градска управа...

Јавни позив за учешће града Кикинде у суфинансирању мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету града Кикинде за 2018.годину („Сл.лист града Кикинде “, број 34/2017), а у вези са Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Кикинде и у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја градa Кикиндe број III-03-320-39/2018. од 30.03.2018.године , Градоначелник града Кикинде, дана 17.05.2018. године, расписује

Ј А В Н И  П О З И В

ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДА КИКИНДЕ У СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

 

Преузмите текст јавног позива
Преузмите захтев (расна грла)
Преузмите захтев (вештачко осемењавање)

Назад