Grb Kikinde

Огласи - Актуелни

Огласи које расписује Градска управа...

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 219 К.О. БАШАИД ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ

На основу Решења о отуђењу катастарске парцеле број 219 к.о. Башаид („Службени лист града Кикинде“, број 06/2021) из јавне својине града Кикинде, Комисија за спровођење поступка прибављања, отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини града Кикинде, расписује

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 219 К.О. БАШАИД ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ

РАСПИСУЈЕ СЕ оглас за спровођење поступка отуђења из јавне својине града Кикинде, јавним надметањем, катастарске парцеле број 219 к.о. Башаид, уписане у лист непокретности број 2424 к.о. Башаид, у улици 4.Октобра у Башаиду, ради изградње објекта који је предвиђен важећим планским документом

Преузмите оглас

Назад