Grb Kikinde

Огласи - Актуелни

Огласи које расписује Градска управа...

ТРЕЋИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ

На основу члана 31А и члана 33. Закона о јавној својини (,,Сл.гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014, 104/2016-др. Закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020) и члана 55, тачка 12 Статута града Кикинде („Сл. лист града Кикинде“, број 4/2019 ), и Решења Градоначелника града Кикинде број V- 463 -25 /2022-2 од 22.03.2022 године, Комисија за спровођење поступка отуђења возила из јавне својине града Кикинде расписује:

ТРЕЋИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ
- ПУТНИЧКИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА-

Преузмите оглас

Назад