Grb Kikinde

Попис

Информације о попису на територији града Кикинде...

Јавни позив за пријављивање кандидата за инструкторе

Јавни позив
за пријављивање кандидата за инструкторе

Републички завод за статистику упућује јавни позив свим заитересованим кандидатима да се у периоду од 24. јуна (од 9.00 часова) до 3. јула 2022. године (до 20.00 часова) пријаве за посао инструктора за потребе спровођења Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022.

Заинтересовани кандидати се могу пријавити исључиво попуњавањем електронске пријаве на на веб-сајтовима Републичког завода за статистику www.stat.gov.rs и popis2022.stat.gov.rs.

Задаци инструктора
Инструктори имају обавезу да присуствују петодневној обуци, савладају методологију Пописа и рад у апликацијама за прикупљање података и мониторинг, спроведу петодневну обуку кандидата за пописиваче, и да на територији за коју су задужени прате ток пописивања, контролишу рад пописивача који су им додељени, дају им потребна упутства и помажу им у раду и решавању спорних ситуација током пописивања. Један инструктор је, у просеку, задужен за мониторинг рада седам пописивача.

Период ангажовања
од 23. августа до 31. октобра 2022. године

Напомена: у време обуке кандидата за пописиваче, припреме за рад на терену и током теренске реализације Пописа, прерасподела радног времена врши се у складу са Планом активности и може укључивати и рад викендом.

Општи услови које кандидат треба да испуни:

 • држављанство Републике Србије;
 • пребивалиште или пријављено боравиште у Републици Србији;
 • најмање 18 година старости у тренутку попуњавања пријаве;
 • стечено најмање четворогодишње средње образовање;
 • да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци, да против кандидата није покренута истрага и да се против кандидата не води кривични поступак.

Посебни услови које кандидат треба да испуни:

 • познавање рада на рачунару (MS Office, интернет) – предвиђено је тестирање кандидата;
 • могућност коришћења сопственог рачунара и приступ интернету током периода ангажовања.

Са изабраним кандидатима закључује се:
- Уговор о привременим и повременим пословима (незапослена лица, запослена лица са непуним радним временом, старосни пензионери) или
- Уговор о допунском раду (лица запослена са пуним радним временом код другог послодавца, односно чији послодавац није Република Србија)

ВАЖНА НАПОМЕНА: Завод није одговоран за евентуални губитак права радно ангажованог лица до ког може доћи услед промене његовог радноправног статуса и остваривања накнаде за рад (нпр: обустављање исплате породичне пензије, накнаде за случај незапослености и сл.).

Nyilvános felhívás instruktor jelöltek jelentkezésére

Nyilvános felhívás
instruktor jelöltek jelentkezésére

A Köztársasági Statisztikai Intézet nyilvános felhívást intéz minden érdekelt jelölthöz, hogy a 2022. június 24-étől (9.00 óra) 2022. július 3-áig (20.00 óra) terjedő időszakban jelentkezzenek instruktornak a 2022. évi Nép-, háztartás és lakásszámlálás lebonyolításának szükségleteire.

Az érdekelt jelöltek kizárólag a Köztársasági Statisztikai Intézet www.stat.gov.rs és popis2022.stat.gov.rs honlapján az elektronikus bejelentőlap kitöltésével jelentkezhetnek.

Az instruktor feladatai

Az instruktorok kötelesek ötnapos képzésen részt venni, elsajátítani a Népszámlálás és az adatgyűjtési alkalmazásokon való munka és monitoring metodológiáját, ötnapos képzését tartani az összeíró jelölteknek és a feladatuk szerinti területen a népszámlálás menetét figyelemmel kísérni, a hozzájuk beosztott összeírók munkáját ellenőrizni, a népszámlálás folyamán az összeíróknak szükséges útbaigazítást adni és a munkájukban és a felmerülő vitás helyzetek megoldásában segíteni. Egy instruktor átlagban hét összeíró munkájának felügyeletével van megbízva.

Alkalmazási időszak

2022. augusztus 23-ától október 31-éig tart

Megjegyzés: az összeíró jelöltek képzésének idején, a terepi munka előkészületei és a Népszámlálásnak a terepen történő lefolytatása alatt a munkaidő beosztása a Tevékenységi tervvel összhangban történik és magában foglalhatja a hétvégi munkát is.

A jelöltnek az alábbi általános feltételeknek kell eleget tennie:

 • a Szerb Köztársaság állampolgára;
 • lakhelye vagy bejelentett tartózkodási helye van a Szerb Köztársaság területén;
 • a bejelentő ív kitöltése idején legalább 18. életévét betöltötte;
 • legalább négyéves középiskolai végzettsége van;
 • nem volt legkevesebb hat havi börtönbüntetésre ítélve, nem indult ellene vizsgálat és nem folyik ellene bűnügyi eljárás.

Külön feltételek, melyeket a jelöltnek teljesítenie kell:

 • számítógépes munka ismerete (MS Office, internet) – elő van irányozva a jelölt tesztelése;
 • lehetősége van az alkalmazásának időszakában saját számítógépét használni és az internethez hozzáférni.

A kiválasztott jelöltekkel:
- Szerződést kötünk ideiglenes és alkalmi munkáról (munkanélküliek, nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak, öregségi nyugdíjélvezők) vagy
- Szerződést kötünk a kiegészítő munkáról (másik munkavállalónál teljes munkaidőben foglalkoztatott személyek, illetve akiknek nem a Szerb Köztársaság a munkáltatója).

FONTOS MEGJEGYZÉS: Az Intézet nem felelős az alkalmazott személy jogainak esetleges elvesztése miatt, amely munkajogi státusuk és munkatérítés megvalósításának megváltozása miatt következhet be (pl. családi nyugdíj, munkanélküliségi térítés folyósításának felfüggesztése stb.).

Јавни позив

Републички завод за статистику
објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ИНСТРУКТОРЕ
У ПОПИСУ СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 2022. ГОДИНЕ

Позивају се грађани заинтересовани за рад у Попису у својству инструктора да у периоду од 24. јуна (од 9.00 часова) до 3. јула 2022. године (до 20.00 часова) попуне електронску пријаву на сајтовима Завода, www.stat.gov.rs или popis2022.stat.gov.rs.

Општи услови које кандидат треба да испуни:

 • држављанство Републике Србије;
 • пребивалиште или пријављено боравиште у Републици Србији;
 • најмање 18 година старости у тренутку попуњавања пријаве;
 • стечено најмање четворогодишње средње образовање;
 • да кандидат није осуђиван, да против њега није покренута истрага нити се против њега води кривични поступак.

Посебни услови које кандидат треба да испуни:

 • познавање рада на рачунару (MS Office, интернет) – предвиђено је тестирање кандидата;
 • могућност коришћења сопственог рачунара и приступ интернету током периода ангажовања.
 • Детаљније информације о задацима инструктора и процедурама за избор кандидата доступне су на сајтовима Завода.

KÖZÉRDEKŰ FELHÍVÁST

A Köztársasági Statisztikai Intézet

KÖZÉRDEKŰ FELHÍVÁST
tett közzé

INSTRUKTOR JELÖLTEK JELENTKEZÉSÉRE A NÉPSZÁMLÁLÁS, HÁZTARTÁSOK ÉS LAKÁSOK ÖSSZEÍRÁSÁRA A 2022. ÉVBEN.

Felhívjuk azon érdeklődő polgárok figyelmét, akik oktatóként (instruktorként) szeretnének részt venni a Népszámlálás megvalósításában, hogy a 2022. június 24-től (9.00 óra) - július 3-ig ( 20.00 óra) terjedő időszakban töltsék ki az Intézet honlapján levő bejelentkezési lapot a www.stat.gov.rs vagy a popis2022.stat.gov.rs. elérhetőségen.

A jelölt jelentkezésének általános feltételei:
- a jelentkező a Szerb Köztársaság állampolgára,
- a jelentkező bejelentett lakcíme vagy tartózkodási helye a Szerb Köztársaság területén van,
- a jelentkező a jelentkezése idején betöltötte legalább a 18. életévét,
- a jelentkező legkevesebb 4 éves középiskolai végzettséggel rendelkezik,
- a jelentkező büntetlen előéletű, nem folytatnak ellene vizsgálatot sem büntetőeljárást.

Külön feltételek, amelyeket a jelöltnek teljesítenie kell:
-a jelentkező rendelkezik számítógéphasználati ismeretekkel (MS Office, internett), tudásfelmérőn fog részt venni,
- a jelentkező rendelkezik saját számítógéppel és az internett használatának lehetőségével a rábízott munkafeladat teljesítése idején.

Részletesebb tájékoztatás az instruktorok (oktatók) feladatairól, a jelöltek megválasztásának feltételeiről és folyamatáról az Intézet honlapján olvasható.