Grb Kikinde

Вода са јавних чесми

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Октобар 2022.

Током месеца ОКТОБРА узорковано је 17 узоракa воде за пиће са ‚‚Еко чесми‚‚ у нашој Општини и то: Чесма у Галадској (Г), Чесма у Микронасељу (МКН), Чесма на тргу (Т), Чесма на Железничкој станици (ЖС), Чесма у АМПП (агенција за малу привреду и пољопривреду)-2 узорка, Чесма у цркви Козма и Дамјан (КД), Чесма у Башаиду (Б), Чесма у Банатској Тополи (БТ), Чесма у Винцаиду (В), Чесма у Накову (Н), Чесма у Банатском Великом Селу (БВС), Чесма у Новим Козарцима (НК), Чесма у Руском Селу (РС), Чесма у Иђошу (И), Сајану (С) и Чесма у Мокрину (М).
Проценат хемијске неисправности износи 12.5% неисправних узорка што је више у односу на претходни месец (6.25%) према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19, због повећане концентрације амонијака и боје (Н) и боје (В).
Проценат микробиолошке исправности износи 35.29% (55.55% претходног месеца), због присуства Еnterobacteriaceae и повећаног броја AMB (AMПП), и повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (БТ, НК, И, ЖС).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике