Grb Kikinde

Вода са јавних чесми

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Фебруар 2023.

Током месеца ФЕБРУАРА узорковано је 19 узоракa воде за пиће са ‚‚Еко чесми‚‚ у нашој Општини и то: Чесма у Галадској (Г)-2 узорка, Чесма у Микронасељу (МКН), Чесма на тргу (Т), Чесма на Железничкој станици (ЖС), Чесма у АМПП (агенција за малу привреду и пољопривреду), Чесма у цркви Козма и Дамјан (КД), Чесма у Башаиду (Б), Чесма у Банатској Тополи (БТ), Чесма у Винцаиду (В), Чесма у Накову (Н)-3 узорка, Чесма у Банатском Великом Селу (БВС), Чесма у Новим Козарцима (НК), Чесма у Руском Селу (РС), Чесма у Иђошу (И), Сајану (С) и Чесма у Мокрину (М).
Проценат хемијске неисправности износи 6.25% неисправних узорка што је више у односу на претходни месец (0%) због повећане боје (И), према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19.
Проценат микробиолошке исправности износи 31.58% што је ниже у односу на претходни месец (25%), због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (АМПП, НК и В) и због присуства Pseudomonas aeruginosa (Г, Н).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике