Grb Kikinde

Вода са јавних чесми

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Мај 2023.

Током месеца МАЈА узорковано је 16 узоракa воде за пиће са ‚‚Еко чесми‚‚ у нашој Општини и то: Чесма у Галадској (Г), Чесма у Микронасељу (МКН), Чесма на тргу (Т), Чесма на Железничкој станици (ЖС), Чесма у АМПП (агенција за малу привреду и пољопривреду), Чесма у цркви Козма и Дамјан (КД), Чесма у Башаиду (Б), Чесма у Банатској Тополи (БТ), Чесма у Винцаиду (В), Чесма у Накову (Н), Чесма у Банатском Великом Селу (БВС), Чесма у Новим Козарцима (НК), Чесма у Руском Селу (РС), Чесма у Иђошу (И), Сајану (С) и Чесма у Мокрину (М).
Проценат хемијске неисправности износи 0% неисправних узорка што је ниже у односу на претходни месец (25%), према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19.
Проценат микробиолошке исправности износи 50% што је више у односу на претходни месец (35.29%), због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија-AMБ (АМПП, ЖС, В, БТ, БВС, И, С, М).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике