Grb Kikinde

Вода са јавних чесми

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Јун 2023.

Током месеца ЈУНА узорковано је 17 узоракa воде за пиће са ‚‚Еко чесми‚‚ у нашој Општини и то: Чесма у Галадској (Г), Чесма у Микронасељу (МКН), Чесма на тргу (Т), Чесма на Железничкој станици (ЖС), Чесма у АМПП (агенција за малу привреду и пољопривреду), Чесма у цркви Козма и Дамјан (КД), Чесма у Башаиду (Б), Чесма у Банатској Тополи (БТ), Чесма у Винцаиду (В), Чесма у Накову (Н), Чесма у Банатском Великом Селу (БВС), Чесма у Новим Козарцима (НК), Чесма у Руском Селу (РС), Чесма у Иђошу (И), Сајану (С)-2 узорка и Чесма у Мокрину (М).
Проценат хемијске неисправности износи 6.25% неисправних узорка што је више у односу на претходни месец (0%), због повећане боје (И), према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19.
Проценат микробиолошке исправности износи 52.94% што је нешто више у односу на претходни месец (50%), због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија-AMБ (АМПП, ЖС, Т, БТ, Н, БВС, НК, И, С), а у узорку воде из Сајана изолован је и Streptococcus faecalis.
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике