Grb Kikinde

Вода са јавних чесми

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Јул 2023.

Током месеца ЈУЛА узорковано је 20 узоракa воде за пиће са ‚‚Еко чесми‚‚ у нашој Општини и то: Чесма у Галадској (Г), Чесма у Микронасељу (МКН), Чесма на тргу (Т) -2 узорка, Чесма на Железничкој станици (ЖС), Чесма у АМПП (агенција за малу привреду и пољопривреду), Чесма у цркви Козма и Дамјан (КД)-2 узорка, Чесма у Башаиду (Б), Чесма у Банатској Тополи (БТ), Чесма у Винцаиду (В), Чесма у Накову (Н), Чесма у Банатском Великом Селу (БВС), Чесма у Новим Козарцима (НК), Чесма у Руском Селу (РС), Чесма у Иђошу (И) -3 узорка, Сајану (С) и Чесма у Мокрину (М).
Проценат хемијске неисправности износи 18.75% неисправних узорка што је више у односу на претходни месец (6.25%), због повећане боје (Н, НК, В) и повећане концентрације амонијака (Н) према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19.
Проценат микробиолошке исправности износи 40% што је нешто мање у односу на претходни месец (52.94%), због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија-AMБ (ЖС, И, БВС, Т), у узорцима воде (КД, Т) изолован је Streptococcus faecalis, у узрорцима воде (Т, И) изолован је Pseudomonas aeruginosa, а у узорку из Иђоша присутне су укупне колиформне бактерије, а узорку из чесме на Тргу поред претходно наведеног присутне су и термотолерамтне колиформне бактерије.
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике