Grb Kikinde

Вода са јавних чесми

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Октобар 2023.

Током месеца ОКТОБРА узорковано је 16 узоракa воде за пиће са ‚‚Еко чесми‚‚ у нашој Општини и то: Чесма у Галадској (Г), Чесма у Микронасељу (МКН), Чесма на тргу (Т), Чесма на Железничкој станици (ЖС), Чесма у АМПП (агенција за малу привреду и пољопривреду), Чесма у цркви Козма и Дамјан (КД, Чесма у Башаиду (Б), Чесма у Банатској Тополи (БТ), Чесма у Винцаиду (В), Чесма у Накову (Н), Чесма у Банатском Великом Селу (БВС)-ниједан узорак, Чесма у Новим Козарцима (НК)-2 узорка, Чесма у Руском Селу (РС), Чесма у Иђошу (И), Сајану (С) и Чесма у Мокрину (М).
Проценат хемијске неисправности износи 33.33% неисправних узорка што је више у односу на претходни месец (13.33%), због повећане боје ( В,Б,Н,НК,РС) повећане концентрације амонијака (Н, РС) и мангана (В) према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19.
Проценат микробиолошке исправности износи 37.5% што је ниже у односу на претходни месец (43.75%), због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија-AMБ (Т, ЖС, Б, И, РС, АМПП) и присуства термотолерантних колиформних бактерија (Б).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике