Grb Kikinde

Вода са јавних чесми

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Новембар 2023.

Током месеца НОВЕМБРА узорковано је 17 узоракa воде за пиће са ‚‚Еко чесми‚‚ у нашој Општини и то: Чесма у Галадској (Г), Чесма у Микронасељу (МКН), Чесма на тргу (Т), Чесма на Железничкој станици (ЖС), Чесма у АМПП (агенција за малу привреду и пољопривреду), Чесма у цркви Козма и Дамјан (КД, Чесма у Башаиду (Б), Чесма у Банатској Тополи (БТ)-2 узорка, Чесма у Винцаиду (В), Чесма у Накову (Н), Чесма у Банатском Великом Селу (БВС)-не ради, Чесма у Новим Козарцима (НК)-3 узорка, Чесма у Руском Селу (РС)-не ради, Чесма у Иђошу (И), Сајану (С) и Чесма у Мокрину (М).
Проценат хемијске неисправности износи 28.57% неисправних узорка што је ниже у односу на претходни месец (33.33%), због повећане боје (В,Б,НК) повећане концентрације амонијака (Н),а поред боје повећана је и концентрација мангана (В) према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19.
Проценат микробиолошке исправности износи 52.94% што је више у односу на претходни месец (37.5%), због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија-AMБ (Т, ЖС, В, Б, И,), присуства фекалних стрептокока (БТ) и због сулфиторедукучих клостридија и pseudomonas aeruginosa (НК).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике