Grb Kikinde

Вода са јавних чесми

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Јануар 2024.

Током месеца ЈАНУАРА узорковано је 15 узоракa воде за пиће са ‚‚Еко чесми‚‚ у нашој Општини и то: Чесма у Галадској (Г), Чесма у Микронасељу (МКН), Чесма на тргу (Т), Чесма на Железничкој станици (ЖС), Чесма у АМПП (агенција за малу привреду и пољопривреду), Чесма у цркви Козма и Дамјан (КД), Чесма у Башаиду (Б), Чесма у Банатској Тополи (БТ), Чесма у Винцаиду (В), Чесма у Накову (Н), Чесма у Банатском Великом Селу (БВС), Чесма у Новим Козарцима (НК), Чесма у Руском Селу (РС)-не ради, Чесма у Иђошу (И), Сајану (С) и Чесма у Мокрину (М).
Проценат хемијске неисправности износи 40.0% неисправних узорка што је више у односу на претходни месец (20.0%), због повећане боје и гвожђа (Б), због повећане боје и повећане концентрације амонијака (НК), због повећане концентрације амонијака (Н, МКН, НК) и због повећане концентрације мангана (М, С) према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19.
Проценат микробиолошке исправности износи 40.0% што је ниже у односу на претходни месец (50.0%), због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија-AMБ (КД, Т, Г, И, АМПП), и због сулфиторедукујућих клостридија и због присуства Pseudomonas aeruginosa (НК).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике