Grb Kikinde

Вода са јавних чесми

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Август 2016.

Током АВГУСТА месеца узорковано је 15 узорка воде за пиће са ‚‚Еко чесми‚‚ у нашој Општини и то: Чесма у Микронасељу (МКН), Чесма на тргу (Т), Чесма у Галадској (Г), Чесма на Железничкој станици (ЖС), Чесма у АМПП (прихватилиште за псе), Чесма у цркви Козма и Дамјан (КД), Чесма у Башаиду (Б), Чесма у Банатској Тополи (БТ), Чесма у Винцаиду (В), Чесма у Накову (Н), Чесма у Банатском Великом Селу (БВС), Чесма у Новим Козарцима (НК), Чесма у Руском Селу (РС), Чесма у Мокрину (М) и Чесма у Иђошу (И).
Хемијска исправност воде за пиће из јавних чесама је таква да је 4 узорака било неисправно или 26.66% према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98 и то због повећане оксидабилности (Н, НК и БВС) и повећане концентрације амонијака (НК и М).
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 13.33% неисправних узорака, дакле 2 узорка из чесама су били неисправни и то због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (АМБ) (чесма АМПП и Г) (дозвољено је 10 аеробних мезофилних бактерија).

 

Прегледајте све текстове из рубрике