Grb Kikinde

Вода са јавних чесми

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Март 2019.

Током МАРТА месеца узорковано је 18 узорка воде за пиће са ‚‚Еко чесми‚‚ у нашој Општини и то: Чесма у Микронасељу (МКН), Чесма на тргу (Т), Чесма у Галадској (Г)- 2 узорка, Чесма на Железничкој станици (ЖС), Чесма у АМПП (агенција за малу привреду и пољопривреду), Чесма у цркви Козма и Дамјан (КД), Чесма у Башаиду (Б), Чесма у Банатској Тополи (БТ), Чесма у Винцаиду (В), Чесма у Накову (Н), Чесма у Банатском Великом Селу (БВС), Чесма у Новим Козарцима (НК)- 3 узорка, Чесма у Руском Селу (РС), Чесма у Мокрину (М), Чесма у Иђошу (И) и Сајану (С).
Проценат хемијске неисправности према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, износи 27,77% (5 узорака) од којих је у 4 узорка био повећан резидуални хлор (НК-2, Т, ЖС), а у једном узорку (КД) је повећан утрошак КМнО4,
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 18,75% (17,64% претходног месеца) неисправних узорака. Повећан број аеробних мезофилних бактерија -АМБ био је у чесмама (С, В, РС). (дозвољено је 10 аеробних мезофилних бактерија).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике