Grb Kikinde

Вода са јавних чесми

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Март 2020.

Током месеца МАРТА узорковано је 15 узорка воде за пиће са ‚‚Еко чесми‚‚ у нашој Општини и то: Чесма у Галадској (Г), Чесма у Микронасељу (МКН), Чесма на тргу (Т), Чесма на Железничкој станици (ЖС), Чесма у АМПП (агенција за малу привреду и пољопривреду), Чесма у цркви Козма и Дамјан (КД), Чесма у Башаиду (Б), Чесма у Банатској Тополи (БТ), Чесма у Винцаиду (В), Чесма у Накову (Н), Чесма у Банатском Великом Селу (БВС), Чесма у Новим Козарцима (НК), Чесма у Руском Селу (РС), Чесма у Иђошу (И) и Сајану (С). Чесма у Мокрину (М) није узоркована јер није била у функцији.
Проценат хемијске неисправности износи 6,66% (25 % претходног месеца) узорака према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19, због повећане концентрације амонијака (1 узорак, чесма КД).
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 26,66% (25% претходног месеца) неисправних узорака. Повећан број аеробних мезофилних бактерија - АМБ био је у чесмама: Г, Н, С и НК (дозвољено је 10 аеробних мезофилних бактерија).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике