Grb Kikinde

Вода са јавних чесми

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Септембар 2020.

Током месеца СЕПТЕМБРА узорковано је 18 узорка воде за пиће са ‚‚Еко чесми‚‚ у нашој Општини и то: Чесма у Галадској (Г), Чесма у Микронасељу (МКН), Чесма на тргу (Т), Чесма на Железничкој станици (ЖС), Чесма у АМПП (агенција за малу привреду и пољопривреду), Чесма у цркви Козма и Дамјан (КД), Чесма у Башаиду (Б), Чесма у Банатској Тополи (БТ)-2 узорка, Чесма у Винцаиду (В), Чесма у Накову (Н), Чесма у Банатском Великом Селу (БВС), Чесма у Новим Козарцима (НК)-2 узорка, Чесма у Руском Селу (РС), Чесма у Иђошу (И), Сајану (С) и Чесма у Мокрину (М).
Проценат хемијске неисправности износи 12,5%-2 неисправна узорка (12,5% претходног месеца) према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19, због повећане боје и утрошка КМнО4 (БВС) и повећане концентрације резидуалног хлора (БТ).
Проценат микробиолошке исправности износи 50% (31,25% претходног месеца), и то због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (Б, И, БВС, НК, Н, МКН, КД) и присуства фекалног Стрептокока (НК и БТ).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике