Grb Kikinde

Вода са јавних чесми

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Новембар 2021.

Током месеца НОВЕМБРА узорковано је 15 узорак воде за пиће са ‚‚Еко чесми‚‚ у нашој Општини и то: Чесма у Галадској (Г), Чесма у Микронасељу (МКН), Чесма на тргу (Т)-НЕ РАДИ, Чесма на Железничкој станици (ЖС), Чесма у АМПП (агенција за малу привреду и пољопривреду), Чесма у цркви Козма и Дамјан (КД), Чесма у Башаиду (Б), Чесма у Банатској Тополи (БТ), Чесма у Винцаиду (В) узорка, Чесма у Накову (Н)-3, Чесма у Банатском Великом Селу (БВС), Чесма у Новим Козарцима (НК), Чесма у Руском Селу (РС), Чесма у Иђошу (И), Сајану (С) и Чесма у Мокрину (М).
Проценат хемијске неисправности износи 13,33% неисправних узорка (73,33% претходног месеца) према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19, због повећане концентрације резидуалниг хлора (В, БТ).
Проценат микробиолошке исправности износи 20% (35% претходног месеца), због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (ЖС, НК, И).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике