Grb Kikinde

Вода са јавних чесми

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Фебруар 2022.

Током месеца ФЕБРУАРА узорковано је 17 узорака воде за пиће са ‚‚Еко чесми‚‚ у нашој Општини и то: Чесма у Галадској (Г), Чесма у Микронасељу (МКН), Чесма на тргу (Т), Чесма на Железничкој станици (ЖС), Чесма у АМПП (агенција за малу привреду и пољопривреду), Чесма у цркви Козма и Дамјан (КД)-2 узорка, Чесма у Башаиду (Б), Чесма у Банатској Тополи (БТ), Чесма у Винцаиду (В) узорка, Чесма у Накову (Н), Чесма у Банатском Великом Селу (БВС), Чесма у Новим Козарцима (НК), Чесма у Руском Селу (РС), Чесма у Иђошу (И), Сајану (С) и Чесма у Мокрину (М).
Проценат хемијске неисправности износи 18,75% неисправних узорка (18,75%) претходног месеца према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19, због повећане боје (Н, БВС, РС).
Проценат микробиолошке исправности износи 23,53% (6,25% претходног месеца), због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (НК, И, В) и присуства Staphylococcus aureus (КД).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике