Grb Kikinde

Вода са јавних чесми

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Јун 2022.

Током месеца ЈУНА узоркован је 21 узорак воде за пиће са ‚‚Еко чесми‚‚ у нашој Општини и то: Чесма у Галадској (Г), Чесма у Микронасељу (МКН), Чесма на тргу (Т), Чесма на Железничкој станици (ЖС), Чесма у АМПП (агенција за малу привреду и пољопривреду), Чесма у цркви Козма и Дамјан (КД), Чесма у Башаиду (Б), Чесма у Банатској Тополи (БТ), Чесма у Винцаиду (В) узорка, Чесма у Накову (Н)-3, Чесма у Банатском Великом Селу (БВС)-3, Чесма у Новим Козарцима (НК), Чесма у Руском Селу (РС)-2, Чесма у Иђошу (И), Сајану (С) и Чесма у Мокрину (М).
Проценат хемијске неисправности износи 31.25% неисправних узорка (12.5%) претходног месеца према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19, због повећане боје (И, В).
Проценат микробиолошке исправности износи 76,19% (62.5% претходног месеца), због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (Т, Г, ЖС, В, Б, НК, М, И, АМПП) и због присуства Pseudomonas aeruginosa (В, И) и због повећане концентрације амонијака (Н, БВС, РС).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике