Grb Kikinde

Вода са јавних чесми

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Јул 2022.

Током месеца ЈУЛА узоркован је 17 узоракa воде за пиће са ‚‚Еко чесми‚‚ у нашој Општини и то: Чесма у Галадској (Г), Чесма у Микронасељу (МКН), Чесма на тргу (Т), Чесма на Железничкој станици (ЖС), Чесма у АМПП (агенција за малу привреду и пољопривреду), Чесма у цркви Козма и Дамјан (КД), Чесма у Башаиду (Б), Чесма у Банатској Тополи (БТ), Чесма у Винцаиду (В) узорaка-2, Чесма у Накову (Н), Чесма у Банатском Великом Селу (БВС), Чесма у Новим Козарцима (НК), Чесма у Руском Селу (РС), Чесма у Иђошу (И), Сајану (С) и Чесма у Мокрину (М).
Проценат хемијске неисправности износи 12.5% неисправних узорка (31.25% претходног месеца) према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19, због повећане pH вредности (НК) и повећане боје (РС).
Проценат микробиолошке исправности износи 64,7% (76.19% претходног месеца), због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (Т, ЖС, Н, БВС, НК, РС, М, И, АМПП) и због присуства Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus faecalis, повећаног броја укупних колиформних бактерија (В).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике