Grb Kikinde

Сервиси

Пронађите тражену страницу

Енергетски менаџер

ОДЛУКА И ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. Закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), 70. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС“, број 40/2021), члана 15. Правилникa о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова („Службени лист града Кикинде“, бр.16/21 ) и члана 55. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, бр. 4/19) градоначелник града Кикинде, дана 08.07.2021. године, донео је

ОДЛУКУ И ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ

Преузмите Јавни позив

Прилог бр.1 Пријавни образац

Прилог бр.2 Изјава

ПРАВИЛНИК О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА

 На основу члана 20. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07.... 47/18), члана 69. и 70. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС“, број 40/21), члана 25. и члана 40. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 154/09, 73/10... 72/19 и 149/20), и Правилника о суфинансирању мера енергетске транзиције („Службени лист града Кикинде“, бр.11/21), Градскo веће Града Кикинде на седници одржаној дана 07.07.2021. године, донело је

ПРАВИЛНИК О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА

Преузмите Правилник

Прилог „РТВ Војводина”

Погледај прилог