Grb Kikinde

Сервиси

Пронађите тражену страницу

Лицитација земљишта

Ваш водич за послове из области пољопривреде...

Закуп пољопривредног земљишта по праву пречег закупа 2022/23

 Ценовник ппз 2022/23

Други круг лицитације 2021./2022.

 Закључак о ценама

Оглас

Образложење

Ранг листа

Образложење

 Образложење

Закључак о почетним ценама прве лицитације

Преузмите закључак

 

Обавештење

Након увођења ригорознијих мера у циљу спречавања и ширења заразне болести COVID-19, као и заштите становништва, Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп и накоришћење пољопривредног земљишта у државној својини донело је Одлуку да се Јавно надметање за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Кикинди - 2. круг, одржи у дворишту зграде Градске управе Кикинде, ул.Трг српских добровољаца бр.12

Преузмите обавештење 

Оглас за Јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини II круг

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 - др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18- др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр. 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019 и 3/2020) и члана 1 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист града КИКИНДА» број 9/2006), Градоначелник КИКИНДА је дана :5.03.2020. године,
донео
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ГРАДУ КИКИНДА
и расписује
ОГЛАС
ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ КИКИНДА

Оглас за Јавну лицитацију

Шифрарник

Формулар

Карте
 

Образложење уз оглас за Јавно надметање у другом кругу за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

 

Образложење уз оглас другог круга

 

Закључак о ценама II круг лицитације

На основу члана 64а става 22. и члана 64 став 6. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 - др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18- др. закон), Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији града КИКИНДА (у даљем тексту:Комисија), утврдила је почетну цену пољопривредног земљишта у државној СВОЈИНИ на територији града КИКИНДА које је обухваћено Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града КИКИНДА за 2019. годину за давање у закуп донела је :

ЗАКЉУЧАК

Закључак о ценама II круг лицитације
 

Оглас за Јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр.
62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку
давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“
бр.16/2017, 111/2017, 18/2019 и 45/2019) и члана 1 Одлуке о одређивању надлежног органа за
спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени
лист града КИКИНДА» број 9/2006), Градоначелник града КИКИНДА је дана 01.11.2019. године,
донео
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ГРАДУ КИКИНДА
и расписује
О Г Л А С
ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ
СВОЈИНИ У ГРАДУ КИКИНДА

Оглас за јавну лицитацију

Шифрарник

Формулар

Карте

Образложење уз оглас за Јавно надметање у првом кругу за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини за 2019.годину

Образложење уз оглас првог круга

Закључак о ценама I круг лицитације 2019.године

Република Србија Аутономна покрајина Војводина Градоначелник КИКИНДА
Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини Број: Ш-07-320-468/2019 Датум: 25.10.2019. године
На основу члана 64а става 22. и члана 64 став 6. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 - др. закон, 41/09, 1 12/15, 80/17 и 95/18- др. закон), Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији града КИКИНДА (у даљем тексту-.Комисија), утврдила је почетну цену пољопривредног земљишта у државној својини на територији града КИКИНДА које је обухваћено Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града КИКИНДА за 2019. годину за давање у закуп донела је :
ЗАКЉУЧАК

Закључак о ценама I круг лицитације 2019.године