Grb Kikinde

Kонкурси - Актуелни

Конкуришите и промените свој живот на боље...

На основу члана 56. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 48. став 3., члана 49. став 2., члана 50. став 2., члана 95. став 1., члана 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 - др. закон, 95/18 – др. закон и 86/19 - др. закон), члана 12. став 2. и члана 13. став 1. и 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 95/16), члана 59. и члана 75. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број: 4/19), Градско веће града Кикинде, дана 29.10.2020. године, оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ
ГРАДА КИКИНДЕ
на пет година

Преузмите конкурсну документацију 

Назад