Grb Kikinde

Kонкурси - Актуелни

Конкуришите и промените свој живот на боље...

На основу члана 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије”, број: 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), Решења Комисије за контролу државне помоћи, број:401-00-00074/2022-01/5 од 03.03.2022. године, члана 8. става 1. и 2. Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник Републике Србије“, број: 73/19), Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, број: 9/22), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, број: 16/16 и 8/17), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2022. годину са пројекцијама на 2023. и 2024. годину („Службени лист града Кикинде”, број: 33/21), члана 136. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број: 4/19), Одлуке о расписивању конкурса и распоређивању средстава за остваривање јавног интереса у области јавног информисања намењена пројектном суфинансирању у 2022. години на територији Града Кикинде, број: V-642-1/2022:

ГРАД КИКИНДА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С

за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији Града Кикинде у 2022. години

Преумите конкурсну документацију

Преузмите образац пријаве

Назад